عنوان :
سنتز احتراقي محلولي پودر Fe3O4 با استفاده از مخلوط سوخت هاي CTAB و سيتريك اسيد
نويسنده اصلي :
سپيده حداديان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
143457
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مواد و متالورژي - استخراجي
استاد راهنما :
دكتر سيد مرتضي مسعود پناه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت