عنوان :
امكان سنجي و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت عمليات معدني مطالعه موردي معادن شركت سنگ آهن
نويسنده اصلي :
پوريزدان پناه،‌ رضا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143540
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
پورقاسمي ساغند، مهدي
رشته تحصيلي :
مهندسي معدن
استاد راهنما :
ياراحمدي بافقي، عليرضا , خداياري، علي اصغر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت