عنوان :
رابطه بين برنامه ريزي توسعه محله اي و كيفيت زندگي در شهر مهريز
نويسنده اصلي :
احمدي بغدادآبادي، نعيمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143547
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
عسكري ندوشن،‌ عباس
رشته تحصيلي :
پژوهش علوم اجتماعي
استاد راهنما :
افشاني، سيد عليرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت