عنوان :
ارزيابي قدرت پيش بيني كنندگي قيمت سهام توسط مدل هاي CAPM ،سه عاملي فاما و فرنچ و پنج عاملي فاما و فرنچ
نويسنده اصلي :
سعيدنيا، امين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143549
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
صادقي، حجت الله
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
استاد راهنما :
فريد، داريوش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت