عنوان :
بررسي نقش مراكز آموزش تاتر در پيشبرد فعاليتهاي نمايشي شهرستانها
نويسنده اصلي :
اعزاز، سهراب
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
,
شماره ركورد :
151025
دانشكده :
سينماوتئاتر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
هنرپيشگي وكارگرداني
استاد راهنما :
خسرو حكيم رابط
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت