عنوان :
بررسي نقش قيمت گذاري پويا در مديريت درآمد هتل هاي سنتي (مورد مطالعه: هتل هاي سنتي شهر يزد)
نويسنده اصلي :
مهدي زاده، محبوبه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
1522
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
مروتي، علي , دلشاد، علي
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
استاد راهنما :
فريد، داريوش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت