عنوان :
بررسي نقش غرور، توطئه و خيانت در سرنگوني نخبگان سياسي در شاهنامه فردوسي
نويسنده اصلي :
رئيسي فرادنبه، الهام
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
15385
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
توانا، محمد علي
رشته تحصيلي :
علوم سياسي
استاد راهنما :
روشن، امير
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت