عنوان :
بررسي نقش عكس در انعكاس رخدادهاي مهم سياسي از دوران پهلوي تا عصر حاضر
نويسنده اصلي :
نيكزاد، عمران
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
155368
دانشكده :
هنرهاي تجسمي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
عكاسي
استاد راهنما :
سيدجواد سليمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت