عنوان :
بررسي نقش هاي ارتباطي تئاتر پست دراماتيك برمبناي الگوي ياكوبسن
نويسنده اصلي :
غلامي پرور ماسوله، مژگان
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
155626
دانشكده :
سينما و تئاتر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
كارگرداني نمايش
استاد راهنما :
فرزان سجودي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت