عنوان :
بررسي نقش در علم هاي مراسم عاشورا در ايران
نويسنده اصلي :
لطيف زاده، مرواريد
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
156615
دانشكده :
هنرهاي تجسمي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
ارتباط تصويري
استاد راهنما :
كامران افشار مهاجر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت