عنوان :
بررسي نقش كارگردان در ميزان موفقيت اجراي آثار ويليام شكسپير در ايران،دهه هفتاد
نويسنده اصلي :
رمضاني ليندي،مهدي
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
157042
دانشكده :
سينما و تئاتر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
كارگرداني نمايش
استاد راهنما :
شيرين بزرگمهر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت