عنوان :
بررسي نقش مونولوگ در پيشبرد كنش دراماتيك و مطالعه ي موردي مونولوگ در آثار محمد چرمشير
نويسنده اصلي :
بيگي پور،محمدمهدي
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
157178
دانشكده :
سينما و تئاتر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
ادبيات نمايشي
استاد راهنما :
فرزان سجودي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت