عنوان :
بررسي نقش عكاسي در روند توليد اسكناس هاي دوره پهلوي و جمهوري اسلامي ايران
نويسنده اصلي :
آقاخاني نژاد، سيمين
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
157776
دانشكده :
هنرهاي تجسمي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
عكاسي
استاد راهنما :
محمد خدادادي مترجم زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت