عنوان :
رئاليسم نوين در دهه ي 70 سينماي ايران
نويسنده اصلي :
اژدري، فرزاد
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
كليدواژه فارسي :
واقع گرايي , واقع گرايي ﴿سينما ﴾ , سينما ﴿ ايران ﴾
كليدواژه لاتين :
Realism , Realism ( Motion Pictures ) , Motion Pictures ( Iran )
چكيده :
,
شماره ركورد :
160125
دانشكده :
سينماوتئاتر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
سينما
استاد راهنما :
امير بديع
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت