عنوان :
بررسي نقش كارگردان در ميزان موفقيت اجراي آثار ويليام شكپير در ايران ، دهه هفتاد
نويسنده اصلي :
رمضاني ليندي، مهدي
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
كليدواژه فارسي :
نمايش , نمايش ﴿تماشاگران ﴾ , نمايش ﴿تهيه و كارگرداني ﴾ , شكسپير، ويليام
كليدواژه لاتين :
Theater , Theater ( audiences ) , Theater Production & Direction) , Shakespeare, William
چكيده :
,
شماره ركورد :
160313
دانشكده :
سينماوتئاتر
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
كارگرداني نمايش
استاد راهنما :
شيرين بزرگمهر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت