عنوان :
بررسي نقش تجارت در بهبود فرايند مديريت ارتباط با مشتري
نويسنده اصلي :
مژگان فردوسي زاده
محل تحصيل :
پيام نور قشم
رشته تحصيلي :
مديريت فاوري اطلاعات
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1396/10/26
شماره ركورد :
161247
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
محمد خيري
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
علي شاه نظري دورچه
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت