عنوان :
بررسي نقش تصوير و رنگ در انتقال مفاهيم در كتابهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گروه سني "ج"
نويسنده اصلي :
بنفشه محمدي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات فارسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
161417
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
فرامرز آدينه كلات
استاد راهنما :
جليل مسعودي فر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت