عنوان :
بررسي نقش فناوري اطلاعت و ارتباطات در فرايند ياددهي - يادگيري در كلاس درس
نويسنده اصلي :
ندا حسين زاده زارع
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور واحد شيروان
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
161783
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
علي فرزانه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت