عنوان :
بررسي نقش حفاظتي عصاره آويشن در برابر سميت ناشي از كادميوم در كبد موش سوري
نويسنده اصلي :
مرادمند،بهار
محل تحصيل :
پيام نور مشهد
رشته تحصيلي :
زيست شناسي - بيوشيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/07/28
شماره ركورد :
163300
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
محمد رضا خواجه دلوئي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مجيد رجبيان نقندر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت