عنوان :
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار روستايي دهستان گلشن شهرستان طبس
نويسنده اصلي :
آزاد،حسن
محل تحصيل :
پيام نور مشهد
رشته تحصيلي :
جامعه شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
163423
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
علي حجتي شرق
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ريحانه سلطاني مقدس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت