عنوان :
بررسي نقش ژن سي بي ال گياه گوجه فرنگي در پاسخ به تنش خشكي با استفاده از روش خاموش سازي ژن به روش القايي توسط ويروس وي آي جي اس
نويسنده اصلي :
آقايي، پيمان
محل تحصيل :
تهران شرق
رشته تحصيلي :
زيست شناسي - فيزيولوژي گياهي
مقطع تحصيلي :
دكتراي تخصصي
شماره ركورد :
16363
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مريم حايري نسب
استاد راهنما :
محمد علي ابراهيمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت