عنوان :
بررسي نقش كشورهاي خارجي در روند جنگ تحميلي عراق عليه ايران با محوريت شوراي همكاري خليج فارس
نويسنده اصلي :
ناصرملائي
محل تحصيل :
مركز تهران جنوب
رشته تحصيلي :
تاريخ ايران دوره اسلامي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/02/26
چكيده :
اين پايان‌نامه نقش كشورهاي خارجي در روند جنگ عراق عليه ايران را با محوريت شوراي همكاري خليج فارس بررسي كرده است. فرضيه مطرح شده در اين پژوهش نقش كشورهاي خارجي در اين جنگ بود كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و همچنين نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع رساني تخصصي جنگ و ساير رسانه‌هاي خبري از جمله روزنامه‌هاي منتشر شده خارج از ايران در زمان جنگ مورد بررسي قرار گرفته است. آنچه در اين پژوهش به دست آمد نشان داد جنگ هشت ساله‌اي كه توسط عراق در سال 1359 آغاز شد تنها جنگ بين دو كشور ايران و عراق نبوده است بلكه كشورهاي ديگري از جمله تعدادي از كشورهاي همسايه به ويژه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و چند كشور خارج از شوراي همكاري خليج فارس به ويژه اردن و مصر نقش زيادي در كمك‌رساني به عراق در روند جنگ داشتند. در اين ميان نبايد از نقش كشورهاي ابرقدرت آن زمان يعني آمريكا و شوروي و همچنين برخي كشورهاي اروپايي از جمله آلمان،انگليس و فرانسه غافل شد كه با ارائه كمك‌هاي اطلاعاتي و تسليحاتي قابل توجه و همچنين لابي‌هاي سياسي در سازمان ملل به نفع عراق نقش قابل توجه و موثري در روند جنگ داشتند. آنچه در اين پژوهش قابل مشاهده است نقش سازمان ملل در روند جنگ عراق و ايران است كه در مواقعي كه بايد نقش خاص خود را ايفا كند با صدور قطعنامه‌هايي كه تنها ارشادي و پيشنهادي داشتند نه تنها اقدام قابل توجهي در توقف جنگ از خود نشان نداد بلكه در مواقعي نيز ضمن همسويي با اعضاي قدرتمند اين سازمان از جمله آمريكا قطعنامه‌‌هايي صادر كرد كه به نوعي ايران را محكوم مي‌‌كردند.
شماره ركورد :
163713
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ثريا شهسواري
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محسن بيگدلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت