عنوان :
بررسي نقش خوشه هاي صنعتي بر عملكرد نوآوري با ميانجي گري مديريت دانش
نويسنده اصلي :
رابعه زندي پاك
محل تحصيل :
پيام نور همدان
رشته تحصيلي :
مديريت MBA
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
164939
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر محسن اعظمي
استاد راهنما :
دكتر مرتضي مرادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت