عنوان :
بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي (تلگرام) دريادگيري مفاهيم قرآن كريم در دانش آموزان متوسطه 1
نويسنده اصلي :
ترانه پور احمدي
رشته تحصيلي :
مديريت آموزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
165242
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر وجيهه ظهور پرونده
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت