عنوان :
بررسي نقش مشاوره قبل از ازدواج بر رضايت زندگي زوج هاي دانشجويي مشهد
نويسنده اصلي :
مجرد,صديقه-رضايي نيك,نجمه
رشته تحصيلي :
روانشناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
166102
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
غلام زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت