عنوان :
خوردگي و شكست ناشي از خوردگي توام با تنش آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده به روش جوش اغتشاشي اصطكاكي
نويسنده اصلي :
امامي كلي، مسعود
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مواد
رشته تحصيلي :
مواد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
به فارسي و انگليسي: قابل رويت در نسخه ديجيتالي
شماره ركورد :
168050
گرايش رشته تحصيلي :
خوردگي و حفاظت از مواد
دانشكده :
مهندسي مواد
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
كيوان رئيسي
استاد داور :
مهدي صالحي، شجاع رضوي
استاد راهنما :
محمدعلي گلعذار، احمد ساعتچي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت