عنوان :
خطاي اندازه گيري علامت بار الكترون با استفاده از داده هاي 2011 آشكار ساز CMS
نويسنده اصلي :
ميرصادقي موزيرجي، مصطفي
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده فيزيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
به فارسي و انگليسي: قابل رويت در نسخه ديجيتالي
شماره ركورد :
168204
گرايش رشته تحصيلي :
ذرات بنيادي
دانشكده :
فيزيك
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
بهروز ميرزا
استاد داور :
محمد حسن علامت ساز، فرهنگ لران
استاد راهنما :
منصور حقيقت، حامد بخشيان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت