عنوان :
بررسي نقش گردشگري در باززنده سازي بافت قديم شهر ساري
نويسنده اصلي :
درخشي،سارا
محل تحصيل :
پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
جغرافيا-برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
95/06/21
چكيده :
امروزه بافت قديمي شهرها به دليل بافت سنتي ،فرسودگي واحدهاي مسكوني ،عدم سهولت دسترسي ،ضعف زيرساخت ها،مشكلات زيست محيطي و...مسير ركورد و عقب ماندگي را طي مي كنند.براي رفع مشكلات اينگونه بافت ها ،طرح هايي در قالب مرمت ،بازسازي ،نوسازي ،احيا و بهسازي در زمينه هاي اقتصادي ،اجتماعي،فرهنكي و كالبدي در كشورهاي مختلف تهيه و اجرا شده است.
شماره ركورد :
168524
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ديوسالار، اسدالله
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
تبريزي،نازنين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت