عنوان :
بهينه سازي برخي از خصوصيات فيزيكي پارچه هاي تاري- پودي كشسان با استفاده از روش تناسب خاكستري- تاگوچي
نويسنده اصلي :
مسائلي، ريحانه
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده نساجي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
169509
گرايش رشته تحصيلي :
تكنولوژي نساجي
دانشكده :
مهندسي نساجي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محسن شنبه
استاد داور :
داريوش سمناني، سعيد آجلي
استاد راهنما :
حسين حسني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت