عنوان :
بررسي نقش زبان طنز در آثار تاريخ نگاري دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي
نويسنده اصلي :
شول، حسين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1387
شماره ركورد :
170257
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
جلالي، يدالله
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات فارسي
استاد راهنما :
صادقيان، محمد علي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت