عنوان :
خواص اپتيكي برخي مولكول هاي رنگدانه اي بدون فلز ﴿Dye﴾ با استفاده از روش TD-DFTB
نويسنده اصلي :
مسجدي، منيره
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده فيزيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
170324
گرايش رشته تحصيلي :
ماده چگال
دانشكده :
فيزيك
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
اسماعيل عبدالحسيني سارسري
استاد داور :
جواد هاشمي فر، فرهاد فضيله
استاد راهنما :
مجتبي اعلائي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت