عنوان :
بررسي نقش سياست‌هاي امنيتي آمريكا در منطقه خليج‌فارس بر اساس نظريه مجموعه امنيت منطقه‌اي باري بوزان (2001-1968)
نويسنده اصلي :
نخعي بغيجاني، سكينه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
170952
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
عطار، سعيد
رشته تحصيلي :
روابط بين الملل
استاد راهنما :
ميرحسيني، سيد محسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت