عنوان :
خود تمركزدهي براي سامانه رادار روزنه مصنوعي با تفكيك پذيري زياد
نويسنده اصلي :
جعفري، رسول
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده برق و كامپيوتر
رشته تحصيلي :
برق و كامپيوتر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
171167
گرايش رشته تحصيلي :
مخابرات سيستم
دانشكده :
مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
محمدرضا تابان، محمدمهدي نقش
استاد راهنما :
محمدصادق فاضل، مجتبي بهشتي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت