عنوان :
بررسي ارتباط رژيم هاي جريان دوفازي آب و هوا و قدرت جريان گردابه اي در ورودي مجاري
نويسنده اصلي :
جعفري نسب، نوشين
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي عمران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
171815
گرايش رشته تحصيلي :
سازه هاي هيدروليكي
دانشكده :
مهندسي عمران
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
محمدنويد مقيم، مهدي اژدري مقدم
استاد راهنما :
عبدالرضا كبيري ساماني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت