عنوان :
خوردگي و ترك‌خوردگي فولادهاي زنگ نزن آستنيتي 304 و 316 در محيط متيل دي اتانول آمين فعال‌شده (αMDEA)
نويسنده اصلي :
پناهي، حسن
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مواد
رشته تحصيلي :
مواد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
173558
گرايش رشته تحصيلي :
شناسايي و انتخاب مواد
دانشكده :
مهندسي مواد
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
كيوان رئيسي، محمدرضا احساني
استاد راهنما :
عبدالمجيد اسلامي، محمدعلي گلعذار
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت