عنوان :
بررسي نقش نماز در كاهش اضطراب
نويسنده اصلي :
قاضي نسب، وجيهه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
1387
شماره ركورد :
173792
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما :
جباري فر، تقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت