عنوان :
بررسي نقش سازماندهاي غير دولتي زيست محيطي در دستيابي به مشاركت مردمي به منظور حفاظت از محيط زيست
نويسنده اصلي :
اميني ، فرهاد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
177139
شهر محل تحصيل :
دانشگاه تهران
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
ويكتوريا جمالي ، حميد رضا غفارزاده
رشته تحصيلي :
برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
استاد راهنما :
حيسن بحريني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت