عنوان :
بررسي نقش تمرينات تعادلي بر كنترل پاسچري افراد داراي انواع مختلف پا
نويسنده اصلي :
كرد، داريوش
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
ناصر بهپور، سعيد قاييني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي ,
رشته تحصيلي :
تربيت بدني - حركات اصلاحي وآسيب شناسي
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
178286
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ناصر بهپور، سعيد قاييني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت