عنوان :
بررسي نقش درآمدهاي غير كشاورزي بر كاهش فقر روستايي شهرستان دلفان ، استان لرستان
نويسنده اصلي :
قاسم پوري،حسين
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
امير حسين علي بيگي
محل تحصيل :
رازي ,
رشته تحصيلي :
مهندسي كشاورزي
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
178351
دانشكده :
پرديس كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
امير حسين علي بيگي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت