عنوان :
خانه هوشمند ( كنترل وسايل با واي فاي و اينترنت )
نويسنده اصلي :
آزادي . كيوان
رشته تحصيلي :
مهندسي برق گرايش الكترونيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
خانه هوشمند ( كنترل وسايل با واي فاي و اينترنت )
شماره ركورد :
179502
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي سيرجان
استاد راهنما :
دكتر لوئيزا دهيادگاري
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت