عنوان :
بررسي نقش تصوير ذهني مشتريان به خريد از فروشگاه هاي خريد جمعي نسبت به سوپرماركت ها
نويسنده اصلي :
محبوبه وزيري
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
شماره ركورد :
179903
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي داوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت