عنوان :
بررسي نقش تبليغات و بازاريابي بر افزايش فروش فروشگاه هاي ذنجيره اي شهر اصفهان
نويسنده اصلي :
اسماعيل احمدي
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
شماره ركورد :
179966
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي داوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت