عنوان :
بررسي نقش تبليغات در بازاريابي
نويسنده اصلي :
رحيمي بلداجي،سهيلا
محل تحصيل :
فارسان
رشته تحصيلي :
بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
تاريخ دفاع :
نيمسال دوم88-89
شماره ركورد :
182274
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مالكي،غلامرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت