عنوان :
بررسي نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نويسنده اصلي :
فاطمه اقا بالا صفر
محل تحصيل :
سامان
رشته تحصيلي :
جهانگردي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
185491
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت