عنوان :
بررسي نقش مشاوره در كاهش نابهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان دختر دبيرستانهاي آزاد شهر و عوامل موثر بر آن
نويسنده اصلي :
سادين ، نيره
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
مشخص كردن ارتباط ميان راهنمايي و مشاوره و پيشرفت تحصيلي و مشكلات رفتاري دانش آموزان و اينكه نقش مشاور در كاهش نابهنجاري ها و اختلالات رفتاري دانش آموزان تا چه ميزان است و آ يا رابطه اي بين مشاور و نابهنجاريها وجود دارد يا نه ؟
شماره ركورد :
185841
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
فرزانه ، پرويز
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت