عنوان :
بررسي نقش مهندسان مشاور در بروز دعاوي پيمانكاران
نويسنده اصلي :
آزيتا حسيني نسب
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
187708
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
عمران
استاد راهنما :
دكتر عباس نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت