عنوان :
طراحي مجموعه مخصوص وسايل رنگ و روغن ﴿جخت استفاده كاراموز رنگ و روغن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
وسايل نقاشي
شماره ركورد :
189164
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي صنعتي
استاد راهنما :
صفار دزفولي،محسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت