عنوان :
طراحي مجموعه وسايل بازي براي نصب در فضاي باز شهري با الهاماز بازي هاي محلي ايران6 تا 9 سال
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
وسايل بازي
شماره ركورد :
189178
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي صنعتي
استاد راهنما :
مرتضايي،سيد رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت