عنوان :
بررسي نقش سيستمهاي اطلاعات بازاريابي درفرايند تدوين استراتژي شركت هاي موجود درفهرست IMI(فهرست صد شركت برترسال 1381) سازمان مديريت صنعتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
شماره ركورد :
195331
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما :
دكترمهدي جمشيديان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت