عنوان :
خم هاي بيضوي و كاربرد آنها در رمزنگاري
نويسنده اصلي :
ناديه چلداوي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
دستاوردهاي ما از اين پايان‌نامه بيان كردن حالت كلي كاربرد و نقش خم‌هاي بيضوي در رمزنگاري است. براي مثال خم‌هاي بيضوي چگونه مي‌تواند امنيت رمزنگاري را در يك پروژه بالا ببرد و به ما كمك كند تا حل مسئله را براي شخص سوم دشوارتر كند. بديهي است كه هرچقدر حل مسئله و رمزگشايي براي مهاجم دشوارتر باشد امنيت فضاي تبادل اطلاعات بيشتر مي‌شود. پس از بررسي رمزنگاري و خم‌هاي بيضوي، زوج سازي‌هاي ويل و تيت را در رمزنگاري معرفي مي‌كنيم و همچنين الگوريتم MOV كه مي‌تواند يك تهديد براي اين نوع رمزنگاري باشد را بيان مي‌كنيم. البته نشان مي‌دهيم كه اين الگوريتم براي همه‌ي خم‌هاي بيضوي صدق نمي‌كند و اگر خم را با روش درستي انتخاب كنيم از اين تهديد در امان مي‌ماند. بطور كلي در اين پايان‌نامه خم‌هاي بيضوي و نقش آن‌ها را در رمزنگاري مطالعه مي‌كنيم.
شماره ركورد :
195588
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سمانه مشهدي
رشته تحصيلي :
رياضي محض
استاد راهنما :
دكتر مسعود هاديان دهكردي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت